TUUT

Tja, att i ord beskriva tranornas läte låter sig inte göras så lätt, ett långdraget tuut är det närmaste jag … Mer